HR Quickscan

Waar staat jouw organisatie op vlak van Human Resources?

Voer snel de Quickscan uit. Dit neemt maar enkele minuten van je kostbare tijd in beslag

Zit je na de oefening misschien nog met een aantal vraagtekens? Dit is niet onlogisch. De Quickscan is een “bewustwordings-checklist”. Wij laten je met deze vragen niet in de kou staan. Contacteer ons voor meer informatie en/of een oplossing op maat van je organisatie. +32.478.39.02.69 of hello@hr-vibe.be 

 • 1
  Maak je werk van ‘employer branding’, ttz maak je je bedrijf aantrekkelijk op de arbeidsmarkt?
 • 2
  Is je HR-strategie gelinkt aan de bedrijfsstrategie?
 • 3
  Weet je hoe je een sollicitatiegesprek afneemt?
 • 4
  Beschik je over een functiebeschrijving voor elke medewerker?
 • 5
  Gebruik je een vaste checklist op maat wanneer iemand het bedrijf verlaat?
 • 6
  Wordt elke medewerker regelmatig beoordeeld?
 • 7
  Respecteer je het wettelijk kader voor telewerkers?
 • 8
  Respecteer je de wettelijke minimumeisen inzake opleiding?
 • 9
  Krijgt elke medewerker jaarlijks een opleidingsplan?
 • 10
  Weet je hoe je een evaluatiegesprek met je medewerker dient te houden?
 • 11
  Kent ‘het nieuwe werken’ voor jou geen geheimen?
 • 12
  Gebruik je al een vaste checklist op maat wanneer iemand start ?
 • 13
  Staat er iemand klaar om de sleutelfuncties over te nemen als die personen zouden wegvallen?
 • 14
  Worden de lonen correct uitbetaald?
 • 15
  Zijn de spelregels rond het gebruik van bedrijfswagen en gsm duidelijk voor je medewerkers?
 • 16
  Weet je wat je personeel motiveert en of ze tevreden zijn?
 • 17
  Is het arbeidsreglement volledig en up-to-date?
 • 18
  Weet je wat je medewerkers van hun leidinggevenden vinden?
 • 19
  Zijn je verschillende HR-praktijken onderling op elkaar afgestemd?
 • 20
  Weten je medewerkers welke doelstellingen ze moeten halen? Wat er concreet van hen verwacht wordt?
 • 21
  Weten je medewerkers wat hun toekomstperspectieven zijn in de organisatie? Weet jij dat?
 • 22
  Ken je de leeftijdspiramide van je personeelsbestand?
 • 23
  Weet je hoe het zit met het verzuim in je organisatie?
 • 24
  Zijn de spelregels rond het gebruik van social media door de medewerkers gekend?
 • 25
  Weet je hoe je je mensen motiverend kan verlonen?